top of page

İş Başvuru Formu

Kimlik Ve İletişim Bilgileriniz

Adı Soyadı :

Cep Telefonu :

Doğum Tarihi :

Cinsiyet :

E-posta :

Pozisyon :

Özgeçmiş :

Dosya Yükle

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında

Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MELTEM GRUP PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM Hiz.Ltd.Şti tarafından hazırlanmıştır.

İş başvuru formunda paylaşacağınız:

Kimlik ve iletişim bilgileriniz; çalışan adayı ile irtibat kurulabilmesi ve çalışan adayının işe kabul edilebilmesi halinde özlük dosyasının hazırlanabilmesi amaçlarıyla,


Söz konusu kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, açık rızanıza dayanarak insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş başvurunuzun diğer grup şirketlerimizde sizi istihdam edebilmek adına değerlendirilmesi amacıyla grup şirketlerimize hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Büyükbakkalköy mah. Kemer sok. No:7 MALTEPE/İSTANBUL adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@meltemgrup.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

İş Başvuru Formuyla İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni
 

2000 yılında başlayan ticaret serüvenimiz , bugün halen merkezi İstanbul'da olmak üzere devam etmektedir.

Alkan Kablo

Viko by Panasonic

Ledvance

Ledram

Philips

Osram

Siemens

Varta

Elbi

Alkanlar Elektrik

Alkan Kablo

Elbi Elektrik

Ledram

Fatih Mahallesi Yakacık Cad.
37/A Sancaktepe/İstanbul

0216 561 61 32 

  • Instagram
  • Facebook Sosyal Simge
  • LinkedIn Sosyal Simge
  • YouTube
bottom of page